Home Page                        Structure Site                      About this Site                        Indicators

Загальна інформація про забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами

  Driving fofces (загальна інформація)    Presure (Вплив)    State (Сучасний стан)   Impact (Наслідки)    Responce (Заходи)

 

   Показники

 

Карта міста з зонами, повітря яких найбільш забруднене стаціонарними джерелами

Порівняльна характеристика викидів від стаціонарних джерел м. Києва та інших міст України

Перелік основних забруднювачів атмосферного повітря 

Динаміка викидів в атмосферне повітря

Динаміка викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Динаміка захворюваності населення в результаті забруднення атмосферного повітря

 

 

 

 

 

Якість атмосферного повітря у нашому місті в значній мірі залежить від об'ємів викидів забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення - стаціонарних і пересувних. 

У місті зберігається стійка тенденція зменшення загальних викидів та поліпшення якості атмосферного повітря. Обсяги викидів забруднюючих речовин в повітря стаціонарними джерелами у 2001 році у порівнянні з 2000 роком зменшились.

Викиди від стаціонарних джерел забруднення обумовлюються наявністю більш ніж 700 різногалузевих промислових підприємств, на яких нараховується 24 тис. організованих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

За останні роки спостерігається тенденція зменшення викидів забруднюючих речовин від великих підприємств енергетики в зв’язку з економічною кризою і спадом виробництва промислових підприємств та появою значної кількості індивідуальних (у тому числі дахових) котелень.

Незважаючи на зменшення викидів забруднюючих речовин підприємствами енергетики, обсяги їх викидів залишаються досить високими. Перш за все, це відбувається через нераціональне і неефективне використання електроенергії та тепла в комунально-побутовому і житловому господарстві. Досить значні витрати теплоенергії здійснюються при її транспортуванні до споживачів, через аварійний і зношений стан теплових мереж, і складають близько половини теплової енергії, виробленої у міських котельнях. Низькою теплоізоляційною здатністю характеризуються багатоповерхові панельні будівлі та споруди Неефективне використання електроенергії здійснюється на міському електротранспорті (тролейбус, трамвай, метрополітен) у зв’язку з експлуатацією застарілого транспортного парку.

Можна стверджувати, що підвищення захворюваності на онкологічні, респіраторні та деякі інші захворювання - прямий результат погіршення якості атмосферного повітря в нашому місті. Суттєву роль в формуванні таких захворювань, а також хвороб дихальної системи, алергічних захворювань, хвороб ендокринної, нервової та інших систем організму відіграє підвищений ступінь наявності в атмосферному повітрі хімічних забруднювачів

Викиди промислових підприємств і об'єктів енергетики, вихлопні гази автомашин завдають великої шкоди не лише здоров'ю людини, а й міському господарству, культурним, історичним та архітектурним пам'яткам Києва.

 

            

 

     Інша інформація відносно проблеми забруднення атмосферного повітря в м. Києві

Забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами

Забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами

Створення мережі державного моніторингу у м. Києві

Припинення виробництва та використання озоно-руйнівних речовин підприємствами м. Києва

Вплив забрудненого атмосферного повітря на здоров‘я киян

Шляхи вирішення проблеми забруднення атмосферного повітря у м. Києві