Home Page                        Structure Site                      About this Site                        Indicators

 

Загальна інформація про забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами

  Driving fofces (загальна інформація)    Presure (Вплив)    State (Сучасний стан)   Impact (Наслідки)    Responce (Заходи)

 

   Показники

 

Карта міста з зонами, повітря яких найбільш забруднене пересувними джерелами

Динаміка викидів в атмосферне повітря

Середньорічні концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі м. Києва

Динаміка захворюваності населення в результаті забруднення атмосферного повітря

 

 

 

 

Загальна сума викидів забруднюючих речовин по місту має тенденцію до зниження, а викиди від пересувних джерел, за даними підрахунків спеціалістів Держуправління екології та природних ресурсів в м. Києві, постійно збільшуються. Відбувається це через: збільшення кількості і погіршення технічного стану автомобільного парку, незадовільну якість палива, відставання темпів розвитку вулично-шляхової мережі, труднощі обліку великої кількості автотранспорту як джерела забруднення атмосфери (приватний автотранспорт, транзит), недостатньо розвинену законодавчу та юридичну базу для ефективного управління автотранспортом, як екологічно небезпечним об'єктом.

Пересувні джерела є основними постачальниками в атмосферне повітря таких інгредієнтів, як окисли азоту, бенз(а)пірен, окис вуглецю, вуглеводні

Поява на транспортній мережі великої кількості маршрутних таксомоторів негативно впливає на стан навколишнього середовища, особливо це спостерігається поблизу автомагістралей. Значний внесок у забруднення повітряного басейну міста вносять також транзитні автотранспортні засоби, а також ті, що прибувають в Київ з інших міст. Загальна кількість таких автомобілів становить, за даними ДАІ м. Києва, 50-70 тис. одиниць за добу, їх викиди ніким не контролюються і не враховуються органами статистики.

Сьогодні у столиці України функціонують практично всі відомі види міського транспорту. Слід відмітити, що вплив різних видів міського пасажирського транспорту на екологію міста є неоднаковим. Екологічний рейтинговий ряд виглядає по низхідній наступним чином: метро, тролейбус, трамвай, автобус, легкові автомобілі. У Програмі “Екологія і транспорт” для м. Києва було передбачено спорудження транспортних розв’язок у різних рівнях.

 

            

 

     Інша інформація відносно проблеми забруднення атмосферного повітря в м. Києві

Забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами

Забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами

Створення мережі державного моніторингу у м. Києві

Припинення виробництва та використання озоно-руйнівних речовин підприємствами м. Києва

Вплив забрудненого атмосферного повітря на здоров‘я киян

Шляхи вирішення проблеми забруднення атмосферного повітря у м. Києві